Kontakt

SDH Lipůvka

Lipůvka 282
67922 Lipůvka
IČO: 65336534
sdh.lipuvka@gmail.com

Starosta SDH

Robert Tesař
Tel.: 604 607 505

Historie sboru

servis

1879

Sbor dobrovolných hasičů byl v Lipůvce založen 1.května 1879. Bylo to na přímý popud tehdejšího obecního zastupitelstva za starostování pana Jana Kladivy. V obecní radě seděli dále Josef Málek, František Mičánek, Václav Mičánek, Václav Vyskočil a Josef Odehnal. Pan Jan Kladivo se tak stal historicky prvním starostou našeho SDH. Sbor měl 24 členů.


Vzhledem k tomu, že většina domů byla kryta doškovými střechami, ke svícení se užívalo svíček a petrolejových lamp, bylo nebezpečí požárů velmi vysoké. V té době měla obec asi 110 domů. K tomu je potřeba připočítat chlévy, stodoly a jiná hospodářská stavení. Většina z nich převážně dřevěná.


Podle hesla „Každý začátek je těžký“ také hasiči v Lipůvce začínali od nuly. Výčet jejich výzbroje je, očima dnešního člověka, až úsměvný. Plechové koše na vodu, posunovací žebřík, hákový žebřík, požární hák, lejta na vodu, berlová stříkačka apod. Výkřikem techniky byla čtyřkolová koňská stříkačka. To vše v ceně asi 1200 zlatých.

prilba

 


Historické mezníky SDH Lipůvka

1875 - zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka Hiller za 800 zlatých
1879 - 1.května ustanovena Dobrovolná hasičská jednotka v Lipůvce ,
            starosta Jan Kladivo – rolník a starosta obce, náčelník Martin Fikes – obuvník,
            jednatel Antonín Málek – rolník
1895 - postaveno hasičské skladiště, zakoupen hasičský vůz na nářadí a vůz s lejtou
1897 - obec Lipůvka má 110 domů, 652 obyvatel z toho 35 hasičů.
1920 - zakoupen dvoukolový naviják na hadice
1923 – zbudován pomník padlým v 1. světové válce
1951 – přidělena dvoukolová motorová stříkačka
1952 – zakoupen nákladní automobil MERCEDES (zabavený hostinskému p. Mánkovi)
1959 – zahájena stavba Hasičské zbrojnice na návsi, 1962 její dokončení
1968 – přidělena cisternová stříkačka ASC 16 Praga RN
1971 – ve zbrojnici zbudován vodovod, WC a ohřívač vody
1975 – přidělena Tatra 805 skříňová (Kačena), počátek stavby druhé garáže
1984 – přidělena cisterna CAS 25 Š 706 RTHP
1987 – přiděleno vozidlo DVS 12 Avia 31/k
1999 – zakoupen podvozek cisterny Tatra 148 rozhodnuto o modernizaci zbrojnice a stavbě již 3. garáže
2000 – dokončení rekonstrukce cisterny T 148, zahájení stavby velké garáže.
2001 – zahájení jednání s Jednotou Boskovice o odkupu pozemků a přilehlých hospodářských budov
2004 – dokončení rekonstrukce Hasičské garáže a budovy firmou ing. Zukala
2003 – 2008 zakoupeno postupně vybavení pro Výjezdovou jednotku např.
            plovoucí čerpadlo, dýchací přístroje, motorová pila,elektrocentrála, oblečení a další.
2009 – rekonstrukce přilehlých hospodářských budov na klubovnu a sklad
 

Finanční náklady v posledních letech krylo i naše SDH z vlastních prostředků, které jsme získali z pořádání celé řady kulturních akcí, sběru šrotu, ale i díky našim sponzorům.
 

dokument 130 let SDH Lipůvka (formát PDF)