Kontakt

SDH Lipůvka

Lipůvka 282
67922 Lipůvka
IČO: 65336534
sdh.lipuvka@gmail.com

Starosta SDH

Robert Tesař
tel.: 604 607 505

 

Hasičské desatero

 

        1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy,

                nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

        2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem,

                nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

        3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou,

                zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

        4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili,

                očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

        5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi,

                ale hleď se jich povznést.

        6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá,

                šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

        7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy,

                ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

        8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci,

                abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

        9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj,

                že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení,

                jehož odznak nosíš.

        10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti,

                    pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.